Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 204/2010 účinný od 15.05.2010

Platnosť od: 11.05.2010
Účinnosť od: 15.05.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné toky, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby 204/2010 účinný od 15.05.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 204/2010 s účinnosťou od 15.05.2010

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore