Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 09.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Zrušený: at.9O.5680
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 439/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
RUŠÍ PREDPIS:
494/2021 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 494/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
ZRUŠENÝ:
377/2023 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 377/2023 účinný od 01.10.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore