Všetky konsolidované znenia predpisu 439/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
MENU
Hore