Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 09.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 439/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a)

suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 74,00 eur,

b)

suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 140,70 eura,

c)

suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 128,60 eura,

d)

suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 192,40 eura,

e)

suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 205,50 eura,

f)

suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 259,40 eura.

§ 2

Sumy príspevkov upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a)

suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona je 75,70 eura,

b)

suma podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona je 41,60 eura,

c)

suma podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona je 16,20 eura,

d)

suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona 151,40 eura,

e)

suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona 75,70 eura,

f)

suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 20,70 eura,

g)

suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 63,90 eura,

h)

suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 101,90 eura.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2021 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Milan Krajniak v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore