Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023

Platnosť od: 09.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 30.09.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 439/2022 účinný od 01.01.2023 do 30.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 439/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore