Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013

Platnosť od: 27.02.2013
Účinnosť od: 01.03.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 38/2013 s účinnosťou od 01.03.2013
MENÍ:
180/2012 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.03.2013
VYKONÁVACIE PREDPISY:
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2025
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore