Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013

Platnosť od: 27.02.2013
Účinnosť od: 01.03.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Opatrenie 38/2013 s účinnosťou od 01.03.2013

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore