Vládny návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 21.04.2005
Dátum ZZ: 28.07.2005
Čiastka ZZ: 144/2005
Číslo ZZ: 340/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

2Dôvodová správaVšeobecná časťNávrh nového zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005. Pri príprave návrhu zákona sa vychádzalo zo smernice Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 č. 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia, ktorá nadobudla účinnosť od 15. januára 2005. V súlade s nadobudnutím účinnosti sa ruší smernica Rady č. 77/92/EHS. Smernicou Rady č. 77/92/EEHS z 13. decembra 1976 bol urobený prvý krok k uplatňovaniu práva slobodného poskytovania služieb pre poisťovacích agentov a poisťovacích maklérov. Vo väčšine členských štátov bolo prijaté odporúčanie Európskej komisie č. 92/48/EEC z 18. decembra 1991 o sprostredkovateľoch poistenia a prispelo k harmonizácii právnych predpisov členských štátov o požiadavkách na odbornú spôsobilosť sprostredkovateľov poistenia. N...
...
MENU
Hore