Vládny návrh zákona o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 03.10.2003
Dátum ZZ: 31.12.2003
Čiastka ZZ: 242/2003
Číslo ZZ: 594/2003


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

42Dôvodová správaVšeobecná časťNávrh zákona o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Pri spracovaní tohto návrhu zákona boli využité skúsenosti a poznatky z aplikácie doterajšej právnej úpravy kolektívneho investovania v Slovenskej republike - zákona č. 385/1999 Z.z.. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zásady „Koncepcie rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike” schválenej uznesením vlády SR č. 672 z 11. augusta 1999 a právne predpisy Európskej únie upravujúce oblasť kolektívneho investovania. Cieľom navrhovaného zákona je komplexne riešiť problematiku kolektívneho investovania úspor občanov na slovenskom kapitálovom trhu v súlade so Smernicami Európskej únie pri rešpektovaní špecifík slovenského finančného trhu. Návrh zákona predovšetkým◊plne harmonizuje pravidlá kolektívneho inve...
...
MENU
Hore