Vládny návrh zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 21.04.2005
Dátum ZZ: 28.07.2005
Čiastka ZZ: 144/2005
Číslo ZZ: 340/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

6Osobitná časťK § 1V tomto ustanovení sa upravuje predmet navrhovanej právnej úpravy. Návrh zákona upravuje podmienky pre vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Zriaďuje sa register sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia (ďalej len „register“) a upravuje sa výkon dohľadu nad vykonávaním nimi vykonávaných činností.Ďalej sa vymedzuje okruh osôb, na ktorý sa zákon nevzťahuje. Ide o osoby, u ktorých na vykonávanie činnosti nie sú potrebné odborné vedomosti, sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia vykonávajú ako vedľajšiu činnosť a z toho dôvodu nie je potrebná zvýšená ochrana klienta ako je upravená v návrhu zákona.K § 2V súlade so smernicou EÚ č. 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia sa definujú základné pojmy, s ktorými sa v návrhu zákona pracuje, čo sa rozumie sprostredkovaním poistenia a sprostredkovaním zaistenia a definujú sa ďalšie pojmy, čím sa zabezpečuje ich jednotný výklad v záujme odstránenia problémov a n...
...
MENU
Hore