Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 27.06.2005
Dátum ZZ: 28.11.2005
Čiastka ZZ: 212/2005
Číslo ZZ: 519/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

19Dôvodová správaVšeobecná časťCieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predovšetkým zvýrazniť dôležitosť výkonu integrovaného dohľadu nad finančným trhom ako jedného z dvoch hlavných pilierov činnosti Národnej banky Slovenska (popri výkone menovej politiky). Pritom predložený návrh upravuje a precizuje viaceré ustanovenia o pôsobnosti Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom Slovenskej republiky a v súvislosti s tým tiež upravuje a precizuje ustanovenia o kompetenciách, uznášaniaschopnosti a hlasovaniach Bankovej rady Národnej banky Slovenska a o počte členov, možnosti opakovaného vymenovávania a funkčných obdobiach členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ako aj ustanovenia o výkone a organizácii výkonu dohľadu nad finančným trhom. Spoločne s niektorými úpravami, ktoré vyplývajú z ap...
...
MENU
Hore