Všetky konsolidované znenia predpisu 83/1990

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2020 390/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020
2 01.01.2019 346/2018 Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.09.2020
3 01.07.2016 125/2016 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2018
91/2016 Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2018
4 01.09.2009 274/2009 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 01.09.2009 do 30.06.2016
5 17.03.1993 62/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 62/1993 účinný od 17.03.1993 do 31.08.2009
6 01.01.1992 513/1991 Zákon Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.1992 do 16.03.1993
7 19.07.1990 300/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 300/1990 účinný od 19.07.1990 do 31.12.1991
8 01.05.1990 účinný od 01.05.1990 do 18.07.1990
MENU
Hore