Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 68/2020 účinný od 06.04.2020

Platnosť od: 06.04.2020
Účinnosť od: 06.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 68/2020 účinný od 06.04.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 68/2020 s účinnosťou od 06.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 68/2020

Načítavam znenie...
MENU
Hore