Dôvodové správy k predpisu 68/2020

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 68/2020 , dátum vydania: 06.04.2020
MENU
Hore