Všetky konsolidované znenia predpisu 68/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 06.04.2020 účinný od 06.04.2020
MENU
Hore