Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 576/2009 účinný od 01.01.2010

Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD10DS1EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 576/2009 účinný od 01.01.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 576/2009 s účinnosťou od 01.01.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore