Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 576/2009 účinný od 01.01.2010


Platnosť od: 24.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD15 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 576/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 576/2009 s účinnosťou od 01.01.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby omamných a psychotropných ...

3.

V § 30 ods. 2 sa za slovo „terorizmu“ vkladajú slová „a niektorých foriem účasti na terorizme“. ...

4.

V § 39 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 419 ods. 2“ nahrádzajú slovami „a niektorých ...

5.

V § 47 ods. 2 sa za slovo „terorizmu“ vkladajú slová „a niektorých foriem účasti na terorizme“. ...

6.

V § 47 ods. 2 sa slová „uloží mu trest odňatia slobody na doživotie, a to aj bez splnenia podmienok ...

7.

V § 47 ods. 2 druhá veta znie: „Súd však nemôže takému páchateľovi uložiť trest odňatia ...

8.

V § 58 ods. 2 sa za slová „§ 329 ods. 2 alebo 3“ vkladajú slová „alebo terorizmu a niektorých ...

9.

V § 67 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo osoba odsúdená na tento trest podľa § 47 ods. 2“. ...

10.

V § 85 sa za slovo „terorizmu“ vkladajú slová „a niektorých foriem účasti na terorizme“. ...

11.

V § 129 ods. 7 sa za slová „v poskytnutí“ vkladajú slová „finančných alebo iných“.

12.

V § 332 ods. 1 sa slová „poskytne úplatok alebo ho sľúbi“ nahrádzajú slovami „sľúbi, ...

13.

V § 336 ods. 2 sa slová „poskytne alebo sľúbi“ nahrádzajú slovami „sľúbi, ponúkne alebo ...

14.

Nadpis v § 419 znie:

㤠419
Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme“.

15.

V § 419 odsek 1 znie:

„(1) Kto a) v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, ...

16.

V § 419 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto a) zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

17.

§ 419 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kto spácha čin uvedený v odseku 2 písm. a) a tým umožní použitie ním zhromaždených ...

18.

V § 420 ods. 1 sa za slová „verejnej moci“ vkladá čiarka a slová „z jeho podnetu alebo s ...

19.

Príloha sa dopĺňa bodom 13, ktorý znie:

„13. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

§ 95 vrátane nadpisu znie:

„§ 95 Zaistenie peňažných prostriedkov (1) Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore