Dôvodové správy k predpisu 576/2009

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
    K predpisu 576/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
MENU
Hore