Všetky konsolidované znenia predpisu 550/2003

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2019 214/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2019 účinný od 01.08.2019
2 01.01.2019 321/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.07.2019
3 01.01.2016 78/2015 Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 01.01.2016 do 31.12.2018
4 01.10.2015 174/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 174/2015 účinný od 01.10.2015 do 31.12.2015
5 01.11.2009 400/2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.11.2009 do 30.09.2015
6 01.01.2009 517/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 517/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.10.2009
7 01.01.2006 300/2005 Zákon Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2008
8 01.01.2004 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2005
MENU
Hore