Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2003 do 28.02.2003

Platnosť od: 26.09.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 28.02.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Štátna správa, Územná samospráva, Kontrolné orgány, Priestupkové konanie, Ochrana životného prostredia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38JUD23341DS36EUPP158ČL8

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2003 do 28.02.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 543/2002 s účinnosťou od 01.01.2003

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore