Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012

Platnosť od: 29.12.2011
Účinnosť od: 31.12.2011
Účinnosť do: 30.06.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poisťovníctvo, Cenné papiere, Zákonné poistenie, Zmluvné poistenie, Správa a privatizácia národného majetku, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 520/2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 520/2011 s účinnosťou od 31.12.2011
Načítavam znenie...
MENU
Hore