Všetky konsolidované znenia predpisu 520/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2012 účinný od 01.07.2012
2 31.12.2011 účinný od 31.12.2011 do 30.06.2012
MENU
Hore