Podzákonné predpisy k predpisu 513/1991

 1. neplatnýRek. nariadenie vlády o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 01.04.2004
 2. platnýNariadenie vlády ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 21/2013 účinný od 01.02.2013
 3. neplatnýRek. nariadenie vlády o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
 4. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 50/1998 účinný od 24.02.1998 do 01.02.2004
 5. platnýRek. vyhláška o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 526/2004 účinný od 01.01.2009
 6. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 529/2008 účinný od 01.01.2009 do 30.06.2011
 7. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora 533/2008 účinný od 01.01.2009
 8. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 604/2007 účinný od 01.01.2008 do 30.06.2011
 9. neplatnýNariadenie vlády o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 05.05.1993
 10. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z.z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z.z. 640/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2011
 11. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z.z. o Obchodnom vestníku 76/2005 účinný od 01.03.2005 do 30.06.2011
MENU
Hore