Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 457/2003 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 25.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD8DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 457/2003 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 457/2003 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 300/2005 a 301/2005
Načítavam znenie...
MENU
Hore