Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 457/2003 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 25.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD8DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 457/2003 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 457/2003 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 300/2005 a 301/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 1 sa slová „obzvlášť závažné trestné činy (§ 41 ods. 2 Trestného zákona)“ nahrádzajú ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore