Všetky konsolidované znenia predpisu 45/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2023 497/2022 Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 497/2022 účinný od 01.03.2023
2 01.03.2021 72/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 72/2021 účinný od 01.03.2021 do 28.02.2023
3 19.01.2021 9/2021 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 9/2021 účinný od 19.01.2021 do 28.02.2021
4 01.07.2020 134/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 01.07.2020 do 18.01.2021
5 01.01.2019 373/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2020
177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2020
6 01.04.2018 69/2018 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 účinný od 01.04.2018 do 31.12.2018
7 01.03.2011 účinný od 01.03.2011 do 31.03.2018
MENU
Hore