Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici 42/1993 účinný od 15.02.1993 do 30.06.2002

Platnosť od: 15.02.1993
Účinnosť od: 15.02.1993
Účinnosť do: 30.06.2002
Zrušený: ko.8Z.5668
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD129DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici 42/1993 účinný od 15.02.1993 do 30.06.2002
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 42/1993 s účinnosťou od 15.02.1993
ZRUŠENÝ:
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.06.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore