Všetky konsolidované znenia predpisu 42/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.1993 účinný od 15.02.1993 do 30.06.2002
MENU
Hore