Všetky konsolidované znenia predpisu 409/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2022 490/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 490/2021 účinný od 01.06.2022
2 28.02.2018 49/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2018 účinný od 28.02.2018 do 31.05.2022
3 01.01.2012 účinný od 01.01.2012 do 27.02.2018
MENU
Hore