Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023

Platnosť od: 01.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 21.06.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 407/2022 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 407/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
MENÍ:
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.06.2024
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore