Všetky konsolidované znenia predpisu 407/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 22.06.2023 účinný od 22.06.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 21.06.2023
3 31.12.2022 účinný od 31.12.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore