Všetky konsolidované znenia predpisu 399/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2026 87/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.01.2026
2 01.01.2025 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.01.2025
3 01.07.2024 87/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 87/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2025
4 01.07.2023 210/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 210/2023 účinný od 01.07.2023 do 30.06.2024
5 01.05.2023 účinný od 01.05.2023 do 30.06.2023
6 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 30.04.2023
MENU
Hore