Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.05.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Dane z príjmu, Rozpočtové a príspevkové organizácie, Štátna hospodárska politika, Odmena za prácu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 389/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 389/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore