Dôvodové správy k predpisu 389/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 389/2022 , dátum vydania: 29.11.2022
MENU
Hore