Všetky konsolidované znenia predpisu 389/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2024 účinný od 01.06.2024
2 01.06.2023 účinný od 01.06.2023 do 31.05.2024
3 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.05.2023
4 01.12.2022 účinný od 01.12.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore