Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 27.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Pracovno-právne vzťahy, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD3DS2EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 361/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 361/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

Legislatívny proces k zákonu 361/2012
Legislatívny proces k zákonu 361/2012

Načítavam znenie...
MENU
Hore