Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Štátna správa, Trestné právo hmotné, Pracovno-právne vzťahy, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD511DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 33/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore