Všetky konsolidované znenia predpisu 33/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 účinný od 01.01.2012
2 01.05.2011 účinný od 01.05.2011 do 31.12.2011
MENU
Hore