Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Všeobecné súdnictvo, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD511DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 33/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 33/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
MENÍ:
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.12.2022 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. Trestný zákon 300/2005 účinný od 17.07.2022 Trestný zákon
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.08.2023 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.05.2022 Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2023 Zákon o súdnych úradníkoch
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.06.2023 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.06.2023 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
38/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 23.02.2019 do 28.02.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
Načítavam znenie...
MENU
Hore