Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022

Platnosť od: 11.08.2001
Účinnosť od: 01.05.2022
Účinnosť do: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST42JUD169DS30EUPP16ČL0

Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.05.2022 do 31.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/2001 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 127/2022

Legislatívny proces k zákonu 127/2022§ 102aa

(1)
Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo tri roky, môže byť nariadené vykonávanie štátnej služby v noci a vykonávanie štátnej služby nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, môže byť nariadená služobná pohotovosť len s jej písomným súhlasom.
(2)
Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok sa môže vysielať na služobné cesty mimo miesta vykonávania štátnej služby alebo jej pobytu s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore