Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2006 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 26.05.2006
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Odmena za prácu, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD3141DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2006 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 310/2006 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Načítavam znenie...
MENU
Hore