Všetky konsolidované znenia predpisu 310/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2014 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2014
2 01.01.2008 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2013
3 01.01.2007 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2007
4 01.08.2006 účinný od 01.08.2006 do 31.12.2006
MENU
Hore