Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/1999 účinný od 01.07.2007

Platnosť od: 19.11.1999
Účinnosť od: 01.07.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana spotrebiteľa, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie, Zmluvy v obchodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD43DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/1999 účinný od 01.07.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/1999 s účinnosťou od 01.07.2007 na základe 250/2007
Načítavam znenie...
MENU
Hore