Všetky konsolidované znenia predpisu 310/1999

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2007 250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 01.07.2007
2 01.09.2004 634/1992 Zákon o ochrane spotrebiteľa 634/1992 účinný od 01.09.2004 do 30.06.2007
3 01.01.2000 účinný od 01.01.2000 do 31.08.2004
MENU
Hore