Všetky konsolidované znenia predpisu 310/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2025 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2025
2 01.04.2024 205/2023 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 205/2023 účinný od 01.04.2024
účinný od 01.04.2024
3 01.01.2024 530/2023 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 530/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2025
316/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 316/2023 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2025
4 01.06.2023 185/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 185/2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
5 01.01.2019 277/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 277/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2023
6 01.01.2018 279/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
7 21.03.2016 90/2016 Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 21.03.2016 do 31.12.2017
8 10.06.2013 132/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 132/2013 účinný od 10.06.2013 do 20.03.2016
9 01.12.2009 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.12.2009 do 09.06.2013
10 01.01.2009 659/2007 Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 659/2007 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2009
11 01.01.2008 658/2007 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 658/2007 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2008
12 01.01.2006 624/2005 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 624/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2007
13 01.01.2005 654/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 654/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.12.2005
14 01.01.2004 165/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2003 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2004
15 01.07.2003 165/2003 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2003 účinný od 01.07.2003 do 31.12.2003
16 01.01.2003 677/2002 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 677/2002 účinný od 01.01.2003 do 30.06.2003
17 01.01.2001 443/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 443/2000 účinný od 01.01.2001 do 31.12.2002
18 01.10.1999 242/1999 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. 242/1999 účinný od 01.10.1999 do 31.12.2000
19 01.01.1997 386/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/1996 účinný od 01.01.1997 do 30.09.1999
20 25.06.1992 účinný od 25.06.1992 do 31.12.1996
MENU
Hore