Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.01.2024 do 31.03.2024

Platnosť od: 25.06.1992
Účinnosť od: 01.01.2024
Účinnosť do: 31.03.2024
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD9DS16EUPP15ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 310/1992 s účinnosťou od 01.01.2024 na základe 316/2023 a 530/2023

Legislatívny proces k zákonu 316/2023

Načítavam znenie...
MENU
Hore