Podzákonné predpisy k predpisu 310/1992

 1. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 108/1997 účinný od 18.04.1997
 2. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005 21/2005 účinný od 01.02.2005
 3. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015 258/2014 účinný od 01.01.2015
 4. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013 272/2012 účinný od 01.01.2013
 5. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 287/2013 účinný od 01.01.2014
 6. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 287/2013 účinný od 01.01.2014
 7. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012 296/2011 účinný od 01.01.2012
 8. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 323/2005 účinný od 01.01.2006
 9. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009 355/2008 účinný od 01.01.2009
 10. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010 360/2009 účinný od 01.01.2010
 11. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2008 373/2007 účinný od 01.01.2008
 12. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011 375/2010 účinný od 01.01.2011
 13. platnýRek. vyhláška ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení 400/1992 účinný od 18.04.1997
 14. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2007 483/2006 účinný od 01.01.2007
 15. platnýOpatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 625/2005 účinný od 01.01.2006
MENU
Hore