Dôvodové správy k predpisu 300/2005

 1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 224/2010 , dátum vydania: 25.05.2010
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
  K predpisu 576/2009 , dátum vydania: 24.12.2009
 3. Vládny návrh zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 492/2009 , dátum vydania: 01.12.2009
 4. Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 317/2009 , dátum vydania: 31.07.2009
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 59/2009 , dátum vydania: 27.02.2009
 6. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  K predpisu 498/2008 , dátum vydania: 04.12.2008
 7. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
  K predpisu 497/2008 , dátum vydania: 04.12.2008
 8. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 491/2008 , dátum vydania: 04.12.2008
 9. Vládny návrh zákona o zákaze biologických zbraní a o doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 218/2007 , dátum vydania: 04.05.2007
 10. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 692/2006 , dátum vydania: 30.12.2006
 11. Vládny návrh zákona o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii
  K predpisu 650/2005 , dátum vydania: 30.12.2005
 12. Vládny návrh - Trestný zákon
  K predpisu 300/2005 , dátum vydania: 02.07.2005
MENU
Hore