Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 25.11.2023 do 31.12.2024

Platnosť od: 29.10.2020
Účinnosť od: 25.11.2023
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDS2EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 296/2020 s účinnosťou od 25.11.2023 na základe 443/2023

Legislatívny proces k zákonu 296/2020Nový paragraf
§ 14
Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia

(1)
Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2023 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.
(2)
Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 je 300 eur.
(3)
13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí v decembri 2023.
(4)
Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 ods. 2 a 3 a § 10 vzťahujú rovnako.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore