Všetky konsolidované znenia predpisu 296/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 399/2022 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 399/2022 účinný od 01.01.2025
2 25.11.2023 443/2023 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 443/2023 účinný od 25.11.2023 do 30.06.2024
3 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 24.11.2023
4 04.11.2022 356/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. 356/2022 účinný od 04.11.2022 do 31.12.2022
5 01.06.2022 171/2022 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2022 účinný od 01.06.2022 do 03.11.2022
6 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 31.05.2022
7 31.10.2020 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020
MENU
Hore